D:\hshome\hb942753854\jjjcph.dk\

Det tyrkiske problem

Trykt i Glimt Medlemsblad for Socialdemokraterne i 14. kreds Enghave mv. Nr. 2 april 2004

Det tyrkiske problem

Tyrkiet er et problem for sine nabostater. Efterhånden har omverdenen vænnet sig så meget til denne tingenes tilstand at man opfatter den som noget ganske naturligt. Det er den imidlertid ikke. Man kan godt leve i fred med sine naboer, hvis bare man vil. Men på dette punkt kniber det ikke så lidt i Tyrkiet.
Den mest omtalte situation er den på Cypern. For 30 år siden invaderede det tyrkiske militær øens nordligste tredjedel, fordrev eller myrdede de græske indbyggere og etablerede sig som besættelsesstyrke. Nogle år senere udråbte man området til at være en selvstændig republik, der straks blev anerkendt af Tyrkiet, men ikke af nogen anden stat. Ingen er nogensinde blevet draget til ansvar for denne kriminalitet.
Men også andre nabolande er der knas med. Syrien får det meste af sin vandforsyning fra de store tyrkiske floder; men nu har tyrkerne fundet ud af at der er flere penge i at sælge drikkevand til Israel, selv om det skal transporteres i skibe. Det har naturligvis ikke gjort landet populært i arabiske kredse eller muslimske i det hele taget. Her på det sidste er Tyrkiet imidlertid også blevet et dansk problem, ikke mindst et socialdemokratisk. Forskellige politikere af andet geled har udfordret den holdning om både Poul Nyrup Rasmussen og Mogens Lykketoft – i øvrigt også Anders Fogh Rasmussen – har givet udtryk for: at spørgsmålet om Tyrkiets eventuelle medlemskab af EU er så komplekst at det ikke kan afgøres fra den ene dag til den anden.
På en konference fornylig i København om dette emne forfægtede Claus Larsen-Jensen det stik modsatte synspunkt: ifølge ham kan det ikke gå hurtigt nok med at få Tyrkiet ind. Han fik støtte af en ung DSU’er, der direkte sagde at han ville foretrække Claus Larsen-Jensen frem for Lykketoft. Dagen før havde Helle Thorning-Schmidt, MEP, et indlæg i Politiken hvori hun også støttede en betingelsesløse optagelse. En af sommerens kandidater til EP, Christel Schaldemose, holder samme linje. Det er muligt at vise mennesker bilder sig ind at de kan score nogle indvandrerstemmer på den måde, ligesom Brixtofte med et vist held har gjort det i Farum. Men det er nu nok tvivlsomt.
Under alle omstændigheder må man se i øjnene at hvis FNs forslag vedr. Cypern falder ved afstemningen den 24. april, så vil i princippet hele østaten indgå i EU en uge senere, dog i praksis ikke norddelen. Hvad der så igen vil sige at de varme fortalere for et tyrkisk medlemskab af EU propagerer til fordel for et land som EU – og dermed Danmark – i realiteten er i krig med. Den slags er ikke bare torskedumt, men også lige på kanten af det kriminelle. Påvirkningsagenter hed den slags under den kolde krig.

Kommentar
Wikipedia:
Claus Larsen-Jensen (født 9. maj 1953 i København) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget for Socialdemokratiet, som midlertidigt medlem fra Østre Storkreds i flere perioder i årene 1991-94 og blev fast medlem valgt i Søndre Storkreds fra 11. marts 1998 til 5. februar 2005.